درمان بیماری ها با فصد

کمردرد: از دردهای رایجی که معمولاً بین زنان و مردانمرسوم است کمردرد است، درمانگر بر این باور است اینگونه دردها براثر سرد و گرم شدن پاها صورت میگیرد.

برای رفع درد، پشت پا را نیشتر میزنند، زیرا معتقد است گرفتگی که براثر سرما و گرما در این قسمت بدن ایجاد شده، باعث درد کمر و گهگاه نشیمنگاه میشود و برای اینکه سردی از بدن خارج شود، لازم است قسمتی از رگ که کاملاً نمایان است نیشتر زده شود

پادرد: چنانچه پاها از زانو به پایین درد کند، زیر زانو یا به اصطلاح محلی کاسه چه را رگ میزنند و معتقدند با جریان خون درد نیز از بین خواهد رفت. گاهی که نشیمنگاه یا مچ پاها درد میکند، پشت پا را رگ میزنند. افرادی هم که از درد انگشتان پا یا دست گله مند باشند، رگ پشت انگشتان شست پا و دست را نیشتر 6میزنند تا جریان خون غلظت و کثیفی خون را از بدن دفع کند و درد را تسکین دهد. پادرد مهمترین و بیشترین دردی است که مردم اعم از زن و مرد و کوچک و بزرگ برای درمان آن نزد رگزن میروند تا به درمان و بهبود یابند

نقرس: افرادی که گوشت قرمز گوساله یا گوسفند زیاد میخورند، به نقرس و در نتیجه سوزش کف پا و بعضاً درد مبتلا میشوند. برای درمان نقرس روی پشت پا را نیشتر میزنند تا خون جریان پیدا کند و باعث بهبودی بیمار گردد

ميگرن: افراد دردمند برای درمان سردردهای میگرنی پیش درمانگر میروند. درمانگر با استفاده از نیشتر دو طرف شقیقه را رگ میزند. او با استفاده از یک دستمال گلوی بیمار را میبندد تا رگ روی شقیقه نمایان و برجسته شود و راحتتر بتواند رگ را پیدا کند و نیشتر بزند. بعدازآن دستمال را باز میکند تا جریان خون ادامه پیدا کند. معتقدند با این عمل، خون کثیف از بدن خارج

میشود و دردهای میگرنی را تسکین میدهد. گاهی هم پیشانی فرد مریض را نیشتر میزنند تا با جریان خون از دردهای میگرنی کاسته شود. برای انجام این نوع رگزنی هم ابتدا دستمالی به دور گردن میپیچند تا رگ پیشانی نمایان شود

زردی چشم: زردی چشم و زردی داخل گوش (قسمت بیرونی آن) را نشانۀ بیماری زردی میدانند و برای درمان آن، پشت گوش را نیشتر میزنند تا خون جاری شود. خون را به همراه فلفل سیاه مخلوط میکنند و به گوشۀ چشم میمالند تا آبریزش شروع شود و کمکم زردی از بدن دفع و بیماری درمان شود. برای بیمارانی که دردشان با این شیوه افاقه نکند، پشت ابروان را رگ میزنند تا با جریان خون زردی از چشم دفع گردد .

فصد

ناتواني جنسي مردان: ناتوانی در ارضاء جنسی را نشانۀ غلظت و چربی خون میدانند و برای درمان عمل فصد را انجام میدهند. درمانگر با استفاده از نیشتر رگ روی آرنج را میزند تا خون جاری شود. بر این باورند با این شیوه، غلظت و چربی اضافی از خون دفع خواهد شد و بهبودی حاصل خواهد شد

نامنظم بودن عادت ماهيانة زنانه:برای تنظیم عادت ماهیانۀ زنان و نیز دردهایی که همراه آن به وجود میآید روی آرنج دست زنان را نیشتر میزنند تا خون جاری شود و به باورشان خون سنگین از بدن خارج شود. در صورتیکه در دفعۀ اول مریض درمان نشود، میبایست طی دو ماه بعدی نیز آن را تکرار کند .

نفس تنگي: سرفه کردن مداوم و سختی تنفّس را نشانۀ غلظت خون میدانند. افراد بیمار برای درمان پیش درمانگر میروند. وی رگ زیر زبان را نیشتر میزند تا خون جاری شود. معتقدند این عمل در تسکین درد و کم کردن سرفه تأثیر بسزایی دارد .

قولنج زنانه: اگر زنی قولنج داشته باشد یا دیر حامله شود، چند قسمت از بدنش را رگ میزنند تا به اصطلاح خون کثیف از بدنش دفع شود. معمولاً برای رفع قولنج و دیر حامله شدن، پشت نشیمنگاه، لالۀ گوش و نیز پشت زانو را رگ میزنند .

سفت شدن(لُک شدن)زبان: اگر زبان کسی سفت شود یا به اصطلاح محلی «لُک» ماند و دانه های سفیدی بر روی آن پدیدار شود، معتقد هستند که این همه از خون کثیف است و بایستی رگزنی صورت گیرد گاهی برای درمان این مریضی که به آن «سِقل»نیز میگویند، درون لب و زیر زبان را نیشتر میزنند، سپس یک روسری به گردن مریض میبندند و از دو طرف مقداری دستمال را میفشارند تا خون از محل زخمهایی که ایجاد کردهاند، بیرون بیاید و درمان صورت پذیرد. این کار بیشتر روی افراد بالای  67 سال انجام میدهند.